Ang Lambat ng Kaligtasan

Maligayang Pagbati!

Mangyaring i-klik ang mga link sa kanan upang galugarin ang sityo:


Pag-iwas sa Pagkasunog ng Balat

Mahilig ka bang lumabas sa kainitan ng araw? Magagawa mong magsaya sa ilalim ng init ng araw at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagprotekta sa iyong balat mula sa pagkasunog! Makikita ang mga safety tips para sa tag-init dito:

Summer Safety Tips
Summer Sun

Hunyo 2007: Mga Gamot na Sensitibo sa Init ng Araw

Alam mo bang may ilang gamot na mas ginagawang sensitibo sa init araw ang iyong balat? Makapagsasaya pa rin sa ilalim ng init ng araw at manatiling ligtas sa pag-alam sa mga uri ng ganitong gamot at sa pakikipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong mga gamot. May malalaman ka pa rito:

Staying Healthy in the Sun
MedicineNet’s Sunburn and Sun-Sensitizing Drugs Center

Californians with developmental disabilities active in the community link to DDS website
 
link to welcome pageMaligayang pagbati sa Lambat ng Kaligtasan!
 
link to features pageTingnan ang Tampok na Paksa ng buwang ito.
 
link to Health Point pageTingnan ang Paksa ng Kalusugan ng buwang ito.
 
link to Safety Point page

Tingnan ang Paksa ng Kaligtasan ng buwang ito.

 
link to newsletter pageBasahin ang pinakabagong Maikling Pahayagan.
 
link to library of past articles and resources
Saliksikin mo.
 
link to other online resourcesTingnan ang mga ibang mahalagang sityo.
 
2005 Acumen, LLC